Logo Rejsu Logo Rejsu Logo Rejsu Logo Rejsu Logo Rejsu
Horyzont

Informacje organizacyjne - prosimy o dokładne zapoznanie się przed dokonaniem zapisu

Kurs 2017/2018

Informacje podstawowe
 • Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania muszą być ochrzczeni i powinni być co najmniej w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby pełnoletnie zapraszamy na kurs dla osób dorosłych
 • Do bierzmowania mogą się przygotowywać osoby, które w poprzednim roku uczęszczały i w bieżącym roku szkolnym również uczęszczają na katechezę
 • Kurs kierujemy przede wszystkim do naszych parafian i młodzieży już zaangażowanej w prowadzone przy naszej parafii duszpasterstwa
 • Liczebność grup jest ograniczona do 15 miejsc. W przypadku nadmiaru chętnych pierwszeństwo ma młodzież z parafii
 • W miarę wolnych miejsc przyjmiemy osoby spoza naszej parafii, o ile uzyskają na to zgodę swojego proboszcza
 • Spotkania odbywają się co tydzień. Ze względu na okresy wolne od zajęć i święta w tym roku odbędzie się około 21 spotkań.
 • Uczestnictwo w spotkaniach kursu jest obowiązkowe. Dopuszcza się pewną liczbę nieobecności wg. zasad podanych przez prowadzącego
 • W czasie kursu uczestnicy wykazują się obecnością, punktualnością, zaangażowaniem, napisaniem pracy pisemnej o wybranym patronie, zaliczaniem krótkich testów i odrabianiem zadań
 • Kurs kończy się egzaminem z określonego wcześniej materiału
Wymagane dokumenty
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do grupy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2017r. należy dostarczyć dwa dokumenty:
 • Aktualne świadectwo chrztu pobrane z parafii chrztu. Aktualne = wydane nie wcześniej niż 1 września 2017 r. (osoby ochrzczone w naszej parafii zaznaczają ten fakt w formularzu zgłoszeniowym)
 • Pozwolenie na przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w parafii św. Dominika w Warszawie. Należy je uzyskać w parafii aktualnego zamieszkania. Zamieszkali na terenie naszej parafii nie muszą pobierać takiego pozwolenia
Obydwa dokumenty należy dostarczyć na furtę klasztorną (recepcję klasztoru), czynną w godzinach 9.00-20.00 od poniedziałku do soboty. Dokumentów nie przyjmują prowadzący spotkania, zakrystia, kancelaria parafialna ani inna instytucja klasztoru/parafii.

Procedura zapisu i terminarz
 • Wszyscy kandydaci wypełniają formularz zapisu podając pełne wymagane dane własne oraz rodzica/opiekuna odpowiedzialnego za dopilnowanie przygotowania
 • W czasie zapisu należy wybrać preferowany i alternatywne terminy (grupy)
 • W dniu 2 października o godzinie 19:00 (poniedziałek) w Auli im. o. Jacka Woronieckiego odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz test wstępny dla wszystkich kandydatów (pytania poniżej)
 • Po zakwalifikowaniu do jednej z grup należy do końca października dostarczyć na furtę klasztoru wymagane dokumenty
 • Na rzecz materiałów, kosztów organizacji i pamiątek pod koniec kursu będziemy prosić o wpłatę 30PLN
 • Sakrament bierzmowania planujemy na poniedziałek 21 maja 2018 roku, w czasie mszy wieczornej

Podział na grupy w roku 2017/18

Plan bierzmowania

Pytania do testu wstępnego 2 X 2017

 1. Wymień osoby Trójcy Świętej
 2. Zapisz treść modlitwy "Ojcze nasz"
 3. Zapisz treść modlitwy "Zdrowaś Mario"
 4. Wypisz 10 przykazań (Dekalog)
 5. Zapisz treść przykazania miłości Boga i bliźniego
 6. Wymień 4 części różańca świętego
 7. Wymień imiona wszystkich ewangelistów
 8. Wymień imiona 4 ostatnich papieży
 9. Wymień sakramenty Kościoła
 10. Który z archaniołów powiedział Maryi, że zostanie matką Syna Bożego?
 11. Wymień 6 postaci z ksiąg Starego Testamentu
 12. Wymień 6 postaci z ksiąg Nowego Testamentu
 13. Jak miał na imię człowiek, który dał początek Ludowi Wybranemu i jest uznawany za ojca wiary przez kilka religii?
 14. Jak miał na imię człowiek, przez którego Bóg dał swojemu ludowi 10 przykazań?
 15. Jak miał na imię człowiek, który poprzedził Jezusa i nawoływał do nawrócenia na pustyni?
 16. Jak miał na imię człowiek, który najpierw prześladował chrześcijan a po nawróceniu napisał wiele listów czytanych w czasie mszy św.?
 17. Jakie dary ofiaruje się na ołtarzu w czasie liturgii mszy świętej?
 18. Nazwij po kolei części mszy świętej (4 albo 5, zależnie od podziału)
 19. Od jakiego dnia zaczyna się Wielki Post?
 20. W jakie dni katolika obowiązuje powstrzymanie się od spożywania mięsa?
 21. Który sakrament jest niezbędny aby przyjąć dowolne inne sakramenty?
 22. Które dni składają się na czas Triduum Paschalnego?
 23. Ile jest ksiąg w Starym a ile w Nowym Testamencie wg kanonu katolickiego?
 24. W których latach odbywał się Sobór Watykański II?
 25. Biorąc pod uwagę cały rok liturgiczny, w jakie dni/święta katolik ma obowiązek uczestniczyć we mszy świętej?

Wynik z testu, który sprawdza nie tyle wiedzę, co motywację do zaangażowawnia się w przygotowanie, będzie jednym z czynników branych pod uwagę przy kwalifikacji do grup.

Po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków przejdź do zapisów

Kontakt


Dominikański Klasztor na Służewie
ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa

Kontakt w sprawie formalności i dokumentów

parafiadominika at gmail.com

Koordynator/prowadzący grupy I i II

o. Krzysztof Kozioł OP
kkoziol at dominikanie.pl

Prowadzący grupy III i IV

o. Piotr Janas OP
piotr.janas at dominikanie.pl

Prowadzący grupy V i VI

o. Wojciech Garbat OP
wojciech.garbat at dominikanie.pl