Logo Rejsu Logo Rejsu Logo Rejsu Logo Rejsu Logo Rejsu

30 września - test wstępny

Test wstępny z podanych wcześniej pytań odbędzie się 30 IX (niedziela), po mszy godzinie 18:30 w Auli im. o. Jacka Woronieckiego w klasztorze.

Zabierz ze sobą długopis!

Horyzont

Informacje organizacyjne - prosimy o dokładne zapoznanie się przed dokonaniem zapisu

Kurs 2018/2019

Informacje podstawowe
 • Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania muszą być ochrzczeni i powinni być co najmniej w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby pełnoletnie zapraszamy na kurs dla osób dorosłych
 • Do bierzmowania mogą się przygotowywać osoby, które w poprzednim roku uczęszczały i w bieżącym roku szkolnym również uczęszczają na katechezę - będziemy wymagać zaświadczenia
 • Kurs kierujemy przede wszystkim do naszych parafian i młodzieży już zaangażowanej w prowadzone przy naszej parafii duszpasterstwa
 • Otwieramy 6 grup. Liczba uczestników kursu w każdej grupie jest ograniczona do 15 miejsc. W przypadku nadmiaru chętnych pierwszeństwo ma młodzież z parafii
 • W miarę wolnych miejsc przyjmiemy osoby spoza naszej parafii, o ile uzyskają na to zgodę swojego proboszcza
 • Spotkania odbywają się co tydzień. Ze względu na okresy wolne od zajęć i święta w tym roku odbędzie się około 20 spotkań
 • W czasie kursu uczestnicy wykazują się obecnością, punktualnością, zaangażowaniem, napisaniem pracy pisemnej o wybranym patronie, zaliczaniem krótkich testów i odrabianiem zadań
 • Uczestnictwo w spotkaniach kursu jest obowiązkowe. Dopuszcza się pewną liczbę nieobecności wg. zasad podanych przez prowadzącego. Spóźnienia i niezaliczenia testów również przeliczane są na nieobecności
 • Kurs kończy się egzaminem z określonego wcześniej materiału
Wymagane dokumenty
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do grupy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018r. należy dostarczyć trzy dokumenty:
 • Aktualne świadectwo chrztu pobrane z parafii chrztu. Aktualne = wydane nie wcześniej niż 1 września 2018 r. (osoby ochrzczone w naszej parafii zaznaczają ten fakt w formularzu zgłoszeniowym)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie
 • Pozwolenie na przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w parafii św. Dominika w Warszawie. Należy je uzyskać w parafii aktualnego zamieszkania. Zamieszkali na terenie naszej parafii nie muszą pobierać takiego pozwolenia
Te trzy dokumenty należy dostarczyć na furtę klasztorną (recepcję klasztoru), czynną w godzinach 9.00-20.00 od poniedziałku do soboty. Dokumentów nie przyjmują prowadzący spotkania, zakrystia, kancelaria parafialna ani inna instytucja klasztoru/parafii.

Procedura zapisu i terminarz
 • Wszyscy kandydaci wypełniają formularz zapisu podając pełne wymagane dane własne oraz rodzica/opiekuna odpowiedzialnego za dopilnowanie przygotowania
 • W czasie zapisu należy wybrać preferowany i alternatywne terminy (grupy)
 • W dniu 30 września po Mszy św. o godzinie 18:30 (niedziela) w Auli im. o. Jacka Woronieckiego odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz test wstępny dla wszystkich kandydatów (pytania poniżej)
 • Po zakwalifikowaniu do jednej z grup należy do końca października dostarczyć na furtę klasztoru wymagane dokumenty
 • Na rzecz materiałów, kosztów organizacji i pamiątek pod koniec kursu będziemy prosić o wpłatę 30PLN
 • Sakrament bierzmowania planujemy na czwartek 30 maja 2019 roku, w czasie mszy wieczornej

Pytania do testu wstępnego 30 IX 2018

 1. Wymień osoby Trójcy Świętej
 2. Zapisz treść modlitwy "Ojcze nasz"
 3. Zapisz treść modlitwy "Zdrowaś Mario"
 4. Wypisz 10 przykazań (Dekalog)
 5. Zapisz treść przykazania miłości Boga i bliźniego
 6. Wymień 4 części różańca świętego
 7. Wymień imiona wszystkich ewangelistów
 8. Wymień sakramenty Kościoła
 9. Który z archaniołów powiedział Maryi, że zostanie matką Syna Bożego?
 10. Wymień 6 postaci z ksiąg Starego Testamentu
 11. Wymień 6 postaci z ksiąg Nowego Testamentu
 12. Jak miał na imię człowiek, który dał początek Ludowi Wybranemu i jest uznawany za ojca wiary przez kilka religii?
 13. Jak miał na imię człowiek, przez którego Bóg dał swojemu ludowi 10 przykazań?
 14. Jak miał na imię człowiek, który poprzedził Jezusa i nawoływał do nawrócenia na pustyni?
 15. Jak miał na imię człowiek, który najpierw prześladował chrześcijan a po nawróceniu napisał wiele listów czytanych w czasie mszy św.?
 16. Jakie dary ofiaruje się na ołtarzu w czasie liturgii mszy świętej?
 17. Od jakiego dnia zaczyna się Wielki Post?
 18. W jakie dni katolika obowiązuje powstrzymanie się od spożywania mięsa?
 19. Który sakrament jest niezbędny aby przyjąć dowolne inne sakramenty?
 20. Które dni składają się na okres liturgiczny Triduum Paschalnego?
 21. Ile jest ksiąg w Starym a ile w Nowym Testamencie wg kanonu katolickiego?

Po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków przejdź do zapisów

Kontakt


Dominikański Klasztor na Służewie
ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa

Kontakt w sprawie formalności i dokumentów

parafiadominika at gmail.com

Koordynator/prowadzący grupy I i II

o. Rafał Szymko OP

Prowadzący grupy III i IV

o. Mariusz Kulig OP

Prowadzący grupy V i VI

o. Wojciech Garbat OP